wijze van werken

wandelcoach - psycholoog Amstelveen Individuele begeleiding in een ontspannen sfeer. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling in de natuur of gewoon bij je thuis.

wijze van werken

De nadruk van mijn begelei­ding richt zich aanvan­kelijk op reductie van de spanning en de daaruit voort­vloeiende klachten. Begeleidings­gesprekken tijdens een wandeling kunnen in dit opzicht het nuttige met het aangename combineren.

Vervolgens komt de nadruk steeds meer te liggen op het klachtenvrij blijven in je dagelijks bestaan, op het stressbestendiger worden en op het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor jezelf.
Het verwerven van inzicht en het aanleren van een andere wijze van omgang (coping) zijn daarbij, naast ontspanning, belangrijke pijlers waarop mijn begeleiding naar béter functioneren gestoeld is.

Ik werk met een grote mate van flexibiliteit, die voor jou op ieder moment voldoende ruimte overlaat om problemen in te brengen, zonder daarbij de doelstelling van de begeleiding uit het oog te verliezen.

Niet iedereen voelt zich even prettig in eenzelfde soort begeleidingssituatie. De gesprekken kunnen daarom plaatsvinden op iedere gewenste locatie. Huisbezoek en een wandeling zijn daarbij meer regel dan uitzondering.

Als nadere afstemming gewenst is met je werkgever of bedrijfsarts, is overleg en advisering onderdeel van mijn begeleiding. Dit geldt eveneens voor afstemming met je huisarts.