stress­klachten

stress, overspannen, burnout

stress, overspannen, burnout - psycholoog Amstelveen Een disbalans tussen belasting en belastbaarheid genereert stressklachten.

stress, overspannen, burnout

Stress­klachten duiden op een verstoord evenwicht tussen je belasting en je belast­baarheid. Diverse factoren kunnen hierbij een rol spelen:

Als het evenwicht verstoord raakt, ervaar je meer stress en neemt de mogelijkheid om rationeel te (blijven) reageren af. Je wordt emotioneler, soms verdrietiger en je krijgt te maken met psychische en psycho­somatische klachten als moeheid, een hoofd dat niet stilstaat, gejaagdheid, over­gevoeligheid voor allerlei prikkels, slapeloosheid, angst, paniek, duizeligheid, hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, hyper­ventilatie, hartkloppingen, etc. Meestal word je door de stress op je zwakste plekken het hardst getroffen.

Als de verstoring langer voortduurt verhevigen de klachten, wat gepaard kan gaan met een daling van je stemming (depressiviteit) terwijl lichamelijke schade uiteindelijk niet kan worden uitgesloten. Het is daarom van belang dat je de symptomen van een verstoord evenwicht tijdig als zodanig herkent.