nadere informatie

psycholoog Amstelveen - nadere informatieRegister­psycholoog NIP/ arbeid en organisatie.

nadere informatie

Ik heb meer dan 25 jaar ervaring op het grensgebied van arbeid en gezondheid en ben sinds 1994 als psycholoog zelfstandig gevestigd. Als zodanig ben ik ruim 10 jaar verbonden geweest aan arbodiensten teneinde verzuim te begeleiden en te bekorten. Daarnaast werk ik sedert 1995 in opdracht van verzuimverzekeraars, bedrijven en instellingen, vooral in de Randstad maar ook daarbuiten. Ik begeleid personeel en ondernemers en werk tevens in opdracht van particulieren.

Uitgangspunt van mijn begeleiding in opdracht van derden is, dat alle partijen een gemeenschappelijke doelstelling hebben en wel de gezondheid (en belastbaarheid) van betrokkene. Vrijwilligheid is de basis, vertrouwelijke omgang met informatie vanzelfsprekend.

Voor verzuimverzekeraars en bedrijven als opdrachtgever werk ik doorgaans op basis van een offerte; uurtarief bedraagt EUR 125,-. Particulieren in overleg en naar draagkracht. Begeleiding door een psycholoog van psychische klachten die geen stoornis zijn (bijvoorbeeld burnoutklachten), wordt sinds 1 januari 2012 niet meer vergoed door de zorgverzekering. Ik adviseer om contact op te nemen met de werkgever, de arbeids­ongeschiktheids­verzekering en/of het UWV, om navraag te doen of een bijdrage van hun kant tot de mogelijkheden behoort.

Op alle werkzaamheden zijn de beroepscode voor psychologen en de gedragscode voor arbeids- en organisatiepsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen van toepassing.