coach en coaching

persoonlijke coach - wandelcoach - coaching Amstelveen

coach en coaching

Om béter te functioneren denk je meestal aan het verwerven van meer kennis en vaardigheden. Een goede ondergrond is inderdaad van belang om naar tevredenheid aan je verplichtingen tegemoet te komen. Je slaagkans is echter niet alleen afhankelijk van de mate waarin je geschoold en getraind bent; andere factoren bepalen vaak je succes.

Zo kunnen pogingen om te presteren veel stress opleveren, als er in je omgeving sprake is van psychisch belastende factoren. Hierbij kun je denken aan onduidelijke of tegenstrijdige verwachtingen, gebrekkige communicatie, gespannen onderlinge verhoudingen, gebrek aan sociale steun, hoge of te lage werkdruk.

Ook kunnen diverse factoren van meer persoonlijke aard een rol spelen.

Meestal ben je de spanningen voldoende de baas, maar als bij een combinatie van factoren een bepaalde drempel wordt overschreden, word je geconfronteerd met een situatie die jóu de baas dreigt te worden. Op zo´n moment heb je behoefte aan een béter zicht op factoren die jou belasten en aan een coach om te leren op een andere wijze met de situatie om te gaan.

In een omgeving waar jij je prettig voelt, gaan we samen op zoek naar de factoren die een rol spelen bij de verstoring van het evenwicht. Je gaat een bétere manier van omgang leren en we gaan eraan werken dat deze manier ook beklijft.